Negativ sparränta rycker allt närmare

Europeiska centralbanken i Frankfurt am Main. Bild: [Daniel Roland]

Flera västerländska ekonomier befinner sig i en unik situation: priset på pengar är konstgjort lågt och vi har fastnat i ett ekonomiskt experiment med minusränta. För oss privatsparare lönar det sig inte att ha lata pengar på kontot.

Medborgare letar alltmer förtvivlat efter ställen att placera sina surt förvärvade besparingar. Som första bank i Danmark införde nyss Jyske Bank minusränta för sina privatkunder. Det berör än så läng...