Neela nekas skolskjuts trots risk för ständiga benbrott

TUFFT MOTLUT. Förstaklassaren Neela Markkula tycker det är härligt att gå i skolan men skolvägen är ett problem. Neela lider av en benskörhetssjukdom och sitter för det mesta i rullstol. Borgå stad inte beviljat henne skolskjuts utan ersätter mamma Minna Markkula med 40 cent per dag för att hon rullar dottern till skolan och henne igen. Bild: Kristoffer Åberg

Förstaklassaren Neela Markkula trivs med sin nya skoltillvaro i Huhtisten koulu, men skolvägen är problematisk. Neela lider av benskörhet och sitter för det mesta i rullstol, trots det har Borgå stad nekat henne skolskjuts. I stället får mamma Minna Markkula 40 cent per dag för att rulla dottern till och från skolan.

Minna Markkula har svårt att förstå hur Borgå stads tjänstemän resonerar. Sedan skolstarten i måndags har hon varje morgon och varje eftermiddag placerat sin sjuåriga dotter Neela Markkula i rul...