Större konkurrens om stipendier när staten sparar

Bild: Vesa Moilanen

Den svåra ekonomiska situationen, det stora antalet doktorander och de statliga nedskärningarna ökar antalet stipendieansökningar hos stiftelserna. Flera stora stiftelser uppger för FNB att antalet ansökningar har stigit i flera år.

Tack vare sin produktiva placeringsverksamhet har stiftelserna kunnat öka utdelningen, det har ändå blivit svårare att få stipendier.

– Konkurrensen hårdnar. Vi får allt fler ansökningar. Hos oss syns det tryck som uppstår av den allt knaprare offentliga finansieringen, säger Juhana Lassila, ombudsman med ansvar för bidragen på Suomen Kulttuurirahasto SKR.

I år delar SKR ut 25 miljoner euro ur sin centralfond, två miljoner mer än i fjol.

Stiftelsen Koneen Säätiö säger att regeringens nedskärningar lett till att allt fler forskningsinstitut söker bidrag. I forskningsbidragen har betoningen flyttats från individuella stipendier till projektfinansiering. Också inom konsten får Koneen Säätiö fler ansökningar från organisationer och institutioner som får offentligt stöd. I fjol delade stiftelsen ut 22 miljoner euro.

Ändringen syns också hos Sigrid Jusélius stiftelse som är Finlands största privata finansierare av medicinsk forskning. Förra året delade stiftelsen ut över 17 miljoner euro till medicinsk spetsforskning. Stiftelsens vd Christian Elfving säger att det är svårt att med säkerhet säga vad trenden beror på.

– Man kan förstås spekulera i att det är konkurrensen som leder till det och kanske till en del den allmänna situationen.

Färska doktorer behöver pengar

Ombudsmannen Juhana Lassila säger att Suomen Kulttuurirahasto sedan några år tillbaka upplever ett ökat tryck på finansiering för post doc-finansiering, det vill säga forskningsfinansiering för färska doktorer. År 2009 utgjorde post doc-bidragen drygt 8 procent av centralfondens utdelning, i år över 14 procent.

Lassila säger att det stora antalet doktorer som utbildas i Finland syns i siffrorna.

Många stiftelser har kunnat öka utdelningen till exempel med hjälp av lyckad placeringsverksamhet.

– Under 2000–talet har utdelning fördubblats eller tredubblats. Det beror bland annat på att aktiekurserna stigit och bolagen haft stora utdelningar, säger Svenska kulturfondens informatör Henric Öhman.

Kulturfonden delar årligen ut drygt 30 miljoner euro. Antalet ansökningar har hållits på samma nivå under de senaste åren.

Stiftelser undviker stora kast

Stiftelserna försöker undvika stora kast i sin utdelning. Om avkastningen ökar höjs utdelningen försiktigt, men det samma gäller vid en nedgång.

– Kurvan påminner om fjällen i Lappland, den är alltså omfångsrik och rätt så jämn, beskriver Christian Elfving.

Han vill betona stiftelsernas viktiga roll i detta ekonomiska läge.

– Det är tur för Finland att det finns stiftelser som kan vara med och stöda forskarna med hänsyn till statens hårda linje som slår till mot universiteten.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning