Nedlagda tåghållplatser förblir stängda för gott?

Nya tåg. De nya tågen kunde stanna på de nu hållplatserna i Mankby och Bobäck utan att resetiden förlängs för mycket. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

För två år sedan lades tåghållplatserna i Mankby och Bobäck ner. I höst borde indragningsbeslutet ses över, men något större hopp om att öppna hållplatserna på nytt finns inte.

När Helsingforsregionens Trafik (HRT) för två år sedan beslöt att lägga ner hållplatserna i Mankby i Esbo och Bobäck i Kyrkslätt hette det att man ser över trafiken på nytt i höst. Den nya tågmodellen Flirt skulle möjliggöra att tåget stannar vid Mankby och Bobäck eftersom energi- och tidsförlusten är mindre än de gamla tågen med modellen SM-2, som tagits ur trafik. Efter nedläggningen, som blev faktum i mars 2016, har trafiken från Mankby och Bobäck skötts med buss till stationerna i Köklax och Masaby.

Enligt Tero Anttila, som är direktör för HRT:s kollektivtrafikplanering, pågår en utredning om hållplatserna i Mankby och Bobäck. Han kan inte säga när utredningen är klar och om det är aktuellt att öppna hållplatserna på nytt.

– VR har ändrat på tidtabellerna för snabbtågen mellan Helsingfors och Åbo. Det har lett till att HRT och VR har det ganska tufft att planera tidtabellerna för närtågen mellan Helsingfors och Sjundeå, säger Anttila.

Sirpa Hertell (De gröna) från Esbo och Björn Månsson (SFP) från Helsingfors var medlemmar i HRT:s styrelse när beslutet att lägga ner hållplatserna togs. Hertell är också medlem i den nya styrelsen var sammansättning fastslogs efter vårens kommunalval. Månsson är suppleant. Enligt Hertell har diskussioner förts om hållplatsernas framtid, men speciellt hoppfull är hon inte.

– Kommer jag rätt ihåg så har diskussionen främst gått ut på det att plattformerna på hållplatserna måste förnyas och då står medlemskommunerna i HRT för kostnaderna, säger Hertell.

Hon beskriver nedläggningen av hållplatserna som en i raden av många dåliga beslut som HRT fattat de senaste åren. Esbo stad markplanerade bostäder som sedan byggdes invid Mankby hållplats. Hertell hade helst sett att hållplatserna hade bevarats, men hon jobbade också för en kompromisslösning.

– Jag var för en lösning för att bygga en ny hållplats mellan Bobäck och Mankby, men jag vet inte i vilket skede de planerna är, säger Hertell.

Månsson uttrycker också sitt önskemål om att hållplatserna snabbt ska öppnas på nytt, men påtalar samtidigt att det krävs en hel del innan så sker.

– Antalet passagerare som stigit på tåget på hållplatserna har inte varit stort. Jag har också förstått att infrastrukturen vid hållplatserna måste förnyas så att fotgängare kan röra sig under järnvägen genom en tunnel eller över järnvägen längs en bro, säger Månsson.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning