Nedåt för Neste

Bild: Markku Ulander

Nestes rörelseresultat backade en aning under det första kvartalet. Den jämförbara vinsten sjönk från fjolårets 215 till 175 miljoner euro under det första kvartalet.

Även omsättningen gick ner, från 2,74 till 2,31 miljarder euro. Minskningen förklaras främst av att priset på olja sjunkit.

Nestes vd Matti Lievonen bedömer att året börjat bra trots att marknadssituationen varierat. Den minskade vinsten förklaras enligt honom främst av att förädlingsmarginalerna för oljeprodukter minskat.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning