Nedåt för Neste

Bild: Markku Ulander

Nestes rörelseresultat backade en aning under det första kvartalet. Den jämförbara vinsten sjönk från fjolårets 215 till 175 miljoner euro under det första kvartalet.

Även omsättningen gick ner, från 2,74 till 2,31 miljarder euro. Minskningen förklaras främst av att priset på olja sjunkit.

Nestes vd Matti Lievonen bedömer att året börjat bra trots att marknadssituationen varierat. Den minskade vinsten förklaras enligt honom främst av att förädlingsmarginalerna för oljeprodukter minskat.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning