NMR kan demonstrera synligt på självständighetsdagen också i år – överklagar beslut om förbud

Nordiska motståndsrörelsen demonstrerade på självständighetsdagen i Helsingfors i fjol. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Nordiska motståndsrörelsen fortsätter strida mot hovrättens beslut att organisationen ska upplösas, och ansöker om besvärsrätt till Högsta domstolen. På självständighetsdagen kan den nazistiska organisationen demonstrera som tidigare. Polisstyrelsen försöker nu få ett tillfälligt förbud.

Egentliga Finlands hovrätt beslutade i september att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen NMR, samt Pohjoinen perinne som är tätt kopplad med organisationen, ska upplösas.

NMR är missnöjt med hovrättens beslut och lämnade på tisdagen in en ansökan om besvärstillstånd, bekräftar man på hovrätten till HBL.

Högsta domstolen ska nu besluta om domstolen beviljar det, det vill säga om fallet tas upp i den högsta rättsinstansen. Högsta domstolen är en prejudikatdomstol och tar ungefär tio procent av fallen till behandling.

Det är Polisstyrelsen i Finland som har drivit på ett förbud av NMR. Den utlösande faktorn var när en person dog i september 2016 efter att ha blivit sparkad i samband med en NMR-demonstration vid järnvägsstationen i Helsingfors.

På Polisstyrelsen säger polisöverinspektör Heikki Lausmaa att NMR:s ansökan om besvärsrätt gör att polisen inte kan verkställa hovrättens beslut, det vill säga se till att organisationen upphör med sin verksamhet. Polisen behöver enligt honom i stället vänta på att Högsta domstolen antingen meddelar att den inte beviljar besvärsrätt, eller tills Högsta domstolen kommer med sitt slutliga prejudicerande utslag – vilket kan ta en längre tid.

Det innebär att NMR kan demonstrera som tidigare till exempel under självständighetsdagen, bland annat med flaggor med Tyrrunan som organisationen har som sin symbol.

– Hovrättens beslut innebär ännu inte någon förändring om de verkar inom lagens ramar, säger Lausmaa.

Den 6 december ordnar nationalsocialistiska rörelser marschen Kohti vapautta i Helsingfors. I den har NMR tidigare år deltagit synligt, i fjol bland annat med NMR:s svenska ledare på plats. Även i år gör NMR reklam för marschen.

För femte gången i ordnas också fackeltåget 612 där arrangörerna uppmanar alla "fosterländskt sinnade" att delta. Tidigare år har en stor del av NMR-medlemmarna i marschen fortsatt i tåget, uppger Nordiska motståndsrörelsen själv på sin sajt.

Vill ha tillfälligt förbud

Enligt föreningslagen kan en registrerad förenings verksamhet upphöra genast då ett domslut om upplösande kommer. Nordiska motståndsrörelsen är däremot inte registrerad.

Polisstyrelsen försöker nu få ett tillfälligt verksamhetsförbud av NMR under den tid rättsprocessen pågår. Hovrätten har inte godkänt Polisstyrelsens begäran, och nu ansöker Polisstyrelsen i sin tur om besvärsrätt till Högsta domstolen.

– Vi hoppas förstås på ett så snabbt beslut som möjligt, säger Heikki Lausmaa om processen.

NMR förbereder sig

Nordiska motståndsrörelsen har haft två månader på sig att överklaga hovrättens beslut och gjorde det på den sista möjliga dagen.

I sitt utslag från september skriver hovrätten bland annat att "NMR har utövat verksamhet som väsentligt strider mot lag eller god sed". Det har bland annat skett så att raslära har en central roll för NMR, att man ägnar sig åt hatretorik och antisemitisk propaganda och att man inte frånsäger sig våld som skett i NMR:s namn.

NMR har å sin sida hävdat att beslutet strider mot grundlagen och att föreningslagen ger möjlighet till en varning.

Den nazistiska organisationen har av allt att döma förberett sig på ett förbud. Redan tidigare har NMR registrerat en ny förening i sin ledare Antti Niemis namn. På måndagen meddelade NMR att driften av organisationens finska webbsidor börjar skötas av medlemmar i andra nordiska länder.

Nordiska motståndsrörelsen är den dominerande nazistiska organisationen i Norden. Den finns i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Enligt Skyddspolisen har NMR ungefär hundra medlemmar i Finland. I Sverige har stiftelsen Expo identifierat trehundra medlemmar 2017. Sympatisörerna beräknas vara klart fler.

Det är första gången sedan 1970-talet som en organisation förbjuds in Finland.

På självständighetsdagen ordnas, även i år, motdemonstrationen Helsingfors utan nazister.

Läs också: Förbud av NMR visar gräns – men får åtgärden tillräcklig effekt? Forskare varnar för radikalisering

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

6 saker att tänka på när du jämför lån

Mer läsning