Naturskyddsförbundet oroligt för landskapsreformens konsekvenser för miljön

Finlands naturskyddsförbund är oroligt för hur de nya landskapen skulle anordna miljöförvaltningen om vård- och landskapsreformen blir av. Bild: SPT/Mikael Piippo

Enligt Finlands naturskyddsförbund finns det frågetecken kring de nya landskapens vilja och beredskap att sköta miljöförvaltningen.

Om riksdagen röstar för regeringens vård- och landskapsreform i sin nuvarande form kan miljöförvaltningen i Finland försvagas, anser Finlands naturskyddsförbund.

Ett led i reformen är att ett flertal statliga myndigheter fusioneras och bildar en ny organisation vid namn Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. Den nya myndigheten skulle ta över en del av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt regionförvaltningsverkens ansvarsuppgifter inom miljöförvaltningen.

Samtidigt skulle en del av uppgifterna flyttas över till de nya landskapen. Finlands naturskyddsförbund är oroligt för att uppdelningen av ansvarsuppgifterna splittrar resurserna och skapar oklarheter i finansieringen av miljöskydd. Särskilt skeptiskt är naturskyddsförbundet till de nya landskapens vilja och beredskap att satsa på miljön.

Enligt naturskyddsförbundet skulle landskapen i den föreslagna modellen kunna använda statliga anslag som är avsedda för miljöskydd hur de vill eftersom pengarna inte skulle vara öronmärkta för specifika ändamål.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning