Parasit ödesdiger för fästingar – upptäckt på ö i Åboland

Stekeln Ixodiphagus hookeri är mycket liten men trots det en ödesdiger fiende för fästingen. Bild: Kari Kaunisto/Åbo universitets enhet för biodiversitetsforskning

Forskarna gillrade fällor på Själö i Åbolands skärgård. Fångsten kan vara till hjälp mot spridningen av fästingburna sjukdomar.

Fästingarna har blivit allt fler i Finland och med dem har också sjukdomarna som sprids med de små blodsugande spindeldjuren ökat markant.En forskningsgrupp vid Åbo universitet rapporterar nu om ett i...