Naturens mångfald är en överlevnadsfråga

Om vi inte lär oss leva i samklang med naturen kommer vi att mista allt som naturen ger.

Jag har vuxit upp vid havet. Under hela min barndom vistades jag mycket i Åbo skärgård på somrarna. Tordmular och havsörnar fyllde min fantasi, såsom skärgårdens naturstigar och skogar med alla...