Naturen orsakar ingen hungersnöd

Bild: Illustrated London News 1849

Det är inte torka eller missväxt som förorsakar hungersnöd. Tyvärr riskerar de hotbilder som målas upp i klimatdebatten att ge nytt liv åt gamla men felaktiga uppfattningar om "naturens hämnd", skriver Johan Ehrstedt som forskar i hungerns och hungersnödens historia och politik.

Då välgörenhetskonserten Live Aid ägde rum i London år 1985 gick jag i lågstadiet. Trots min unga ålder hade jag vid det laget redan sett tv-bilder av utmärglade människor i något läger i någon gudsfö...