Naturen klarar sig alltid

Men liksom vi med all rätt försöker hålla råttor och löss med mera stången i städer och hus borde vi väl hålla kulturbygderna fria från farliga rovdjur och andra skadedjur.

Åter har diskussionen om vargar och skarvar tagit fart. Det skrivs inlägg, såsom det här, och det sitter kommittéer och grunnar på frågan om hur mycket varg- respektive skarvstammarna borde decimeras.

Min enkla fråga är: Vad är problemet med ett skarv- och vargfritt Finland, såsom läget i praktiken var för några decennier sedan?

Naturen klarar sig alltid och kommer med största sannolikhet av överleva människan. Formerna förändras – arter kommer till och andra faller ifrån. Så har det gjort under den tid det funnits liv på vår planet, om man skall tro på vetenskapsmännen. Miljövården borde därför utgå från människans behov: Hur sköta naturen så att den är trivsam och samtidigt produktiv på lång sikt? Det finns väl inga skäl att inte sätta människan i första hand? Observera att det ingalunda betyder att girighet och rovdrift får ta överhanden. Men liksom vi med all rätt försöker hålla råttor och löss med mera stången i städer och hus borde vi väl hålla kulturbygderna fria från farliga rovdjur och andra skadedjur.

Människan har gjort ofantliga ingrepp i naturen genom jord- och skogsbruket. Till följd av människans verksamhet har erosionen ökat, grundvattennivåerna förändrats, enorma mängder med avfall och annat skräp har spridits ut över land och hav och på många håll har miljön förgiftats allvarligt. De största hoten mot en för människan lämplig miljö kommer nu från befolkningsökningen, militära konflikter och en kortsiktig, hänsynslös och riskabel exploatering av naturresurserna.

Förekomsten av enstaka däggdjursarter på vissa områden har inte så stor betydelse som till exempel binas fortlevnad. Men det förstår inte en del av politikerna, som silar mygg och sväljer kameler. Värre blir det om skolorna i framtiden enbart lär ut engelska och datakunskap och sätter ekologisk kunskap åsido. I varg- och skarvfrågan gäller det att beakta de så bespottade ekonomiska realiteterna – vargens och skarvens skadeverkningar är reella, inte virtuella som så mycket inom finansvärlden – samtidigt som man ser till helheten i miljövården.

Jan-Erik Ingvall Helsingfors

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning