Naturen har ett eget värde

Obehandlade gröna områden är inte ödemark, utan en del av stadsbilden och den biologiska mångfalden.

Jag tillbringade min barndom i Heinlax Pyttis. Som barn promenerade jag ofta i de närliggande skogarna och klättrade i träd och satt där ensam under långa perioder. Ibland hade jag vänner med mi...