Natur och Miljö söker ny verksamhetsledare – Bernt Nordman blir klimatprofil på WWF

Bernt Nordman ska leda klimatprogrammet vid WWF Finland. Därmed behöver Natur och Miljö en ny verksamhetsledare. Bild: Timo Kari

Bernt Nordman lämnar posten som verksamhetsledare vid Natur och Miljö för att leda klimatprogrammet vid miljöorganisationen WWF.

Bernt Nordman ska bygga upp och leda ett klimatprogram för miljöorganisationen WWF. När Nordman börjar på sitt nya jobb i januari hoppas han kunna bidra med faktaunderlag för en effektivare klimatpolitik.

– Jag ska hjälpa politikerna att ta beslut om styrmedel och tillsammans med företag ta fram nya klimatsmarta lösningar. Och så ska jag sprida kunskap om hur individen kan leva en klimatsmartare vardag, säger han.

Nordman är bekant från den finlandssvenska miljöorganisationen Natur och Miljö som firade 50-årsjubileum i år. Han hann leda organisationen i nästan 20 år. Det var år 2001 som han tog över som verksamhetsledare efter Ulrica Cronström.

– Jag kom in i samband med den första riktigt stora generationsväxlingen då de nyckelpersoner och aktivister som hade startat rörelsen gav utrymme för yngre.

Nordman upplever att Natur och Miljö var en genuin folkrörelse under sina tre första årtionden, då volontärerna spelade en riktigt stor roll.

– Sedan millennieskiftet har också det ideella miljöarbetet professionaliserats. Jag är glad och stolt över hur den skinnömsningen har lyckats. Det syns framför allt i att vi har väldigt mycket fler anställda än för tjugo år sedan, säger Nordman.

Han uppger att Natur och Miljös ekonomi är stabilare och står på fler ben än förut, och han är tillfreds med att föreningen har behållit sin position som en av de etablerade miljöorganisationerna i landet.

– Jag vill lyfta fram vår miljöpedagogiska verksamhet som har utvecklats allra mest. Från att ha haft en deltidsanställd har vi åtta heltidsanställda naturskollärare. De är ute med drygt tiotusen barn och unga minst en dag varje år.

All utveckling har inte gått lika smidigt, men numera är Bernt Nordman förstås van vid att samhällets beslutsprocesser har sin sävliga gång.

– När jag började var jag ganska otålig och optimistisk, men processerna mal fortsättningsvis på i ett frustrerande långsamt tempo. Det dröjer väldigt länge att få en politisk majoritet i riksdagen bakom de reformer som behövs.

Annars vore det bara tålamodskrävande, men kruxet är att klimatförändringarna och utarmningen av naturens mångfald inte väntar på politiska eller byråkratiska processer. De tarvar snabba åtgärder.

– Det skapar frustration, men samtidigt är jag också en hundraprocentig anhängare av den representativa demokratin. Den fungerar långsamt, men den är trots allt det bästa system vi har, säger Nordman.

I och med att han lämnar Natur och Miljö ska organisationen se sig om efter en ny verksamhetsledare så snart som möjligt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning