Nättjänster blir allt vanligare när människor söker hjälp mot våld i nära relationer

I september öppnade Förbundet för mödra- och skyddshem en särskild chatt för barn och unga. Bild: Mostphotos

Allt fler finländare söker upp hjälp mot våld i nära relationer via olika chattar och nättjänster. Enligt Förbundet för mödra- och skyddshem har antalet chattdiskussioner blivit sexfaldigt fler i år.

Mer än 3 000 gånger har finländare sökt upp hjälp i år via chattar som Förbundet för mödra- och skyddshem upprätthåller. Coronaepidemin har påverkat behovet av hjälp och enligt förbundet vänder sig många till chatten också i riktigt allvarliga situationer. Mer än en tredjedel av diskussionerna handlar om våld i hemmet.

Enligt förbundet är en typisk person som använder chatten en ung kvinna med små barn. De flesta uppger att det handlar om den första gången de söker upp hjälp. I uppskattningsvis vart tionde fall är situationen så grav att offret behöver lämna sitt hem och söka upp skydd. Chattens jourhavande rådgivare kan exempelvis ringa upp ett skyddshem för offret.

Att sätta punkt för våldet kräver stöd och hjälp i olika former men chatten kan vara ett bra alternativ då våldet inte pågått så länge. Då kan offret uppleva att det är lättande att bara få tala om situationen med en utomstående och få goda råd. Stigmat kring våld i nära relationer är också väldigt djupt och då upplever många att en anonym nättjänst är det lättaste sättet att söka upp hjälp. Förbundet för mödra- och skyddshem erbjuder stöd till alla parter, både de som själv upplevt våld, de som utövat våld samt bekymrade närastående personer. Sammanlagt 70 sakkunniga chattar med dem som behöver hjälp.

I september öppnade förbundet en särskild chatt för barn och unga. Hittills har tjänsten haft cirka två diskussioner per dag men siffran förväntas öka. Barnen och ungdomarna talar bland annat om bråk mellan syskon och föräldrar. Många talar också om både psykiskt och fysiskt våld samt sina egna problem med den psykiska hälsan. Enligt förbundet blir våldet som ungdomar upplever också ofta i skymundan.

"Vi önskar att unga vågade diskutera också om mindre akuta saker. Försämrad stämning hemma eller föräldrarnas skilsmässa är tillräckliga orsaker att kontakta oss. Om situationen känns skrämmande eller hotfull är det nödvändigt att få hjälp", säger Tuulia Kovanen, som är sakkunnig vid Förbundet för mödra- och skyddshem, i ett pressmeddelande.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning