Nato skiftar fokus och satsar mer på Kina

Försvarsalliansen Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och republikens president Sauli Niinistö betonade vikten av att upprätthålla en dialog med Ryssland på måndagens presskonferens i Helsingfors. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Enligt forskaren Charly Salonius-Pasternak handlar Natos besök om att befästa relationerna till partnerskapsländerna Finland och Sverige.

Militäralliansen Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och Nordatlantiska rådet träffade Finlands politiska ledning i Helsingfors på måndagen.

– Nordatlantiska rådets besök är ett sätt att signalera att Finland är ett viktigt partnerskapsland för Nato. Genom att träffa den politiska ledningen personligen vill man stärka dessa relationer, säger Charly Salonius-Pasternak, ledande forskare vid Utrikespolitiska institutet.

Republikens president Sauli Niinistö och Natos generalsekretare Jens Stoltenberg prisade föga förvånande Finlands och Natos samarbete på måndagens presskonferens.

– Vi välkomnar president Niinistös pragmatiska inställning och hans förmåga att upprätthålla en dialog med Rysslands politiska ledning. Finland är en av våra viktigaste samarbetspartner, säger Stoltenberg.

Niinistö dristade sig trots det till att kritisera Natos försämrade dialog med vissa stormakter.

– Vi måste bygga upp tillit för att kunna förbättra dialogen och bygga fred med Ryssland och Kina.

Trots det stora behovet av dialog räknade bägge upp en lång rad hotbilder.

– Rysslands aggressioner och Kinas cyberattacker fortsätter på många fronter, säger Stoltenberg.

Niinistö nämnde specifikt artificiell intelligens, drönare och robotar som hot som är svåra att spåra och identifiera.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg tillbakavisar påståendet att reträtten från Afghanistan var ett misslyckande. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Ny strategi i görningen

Nato utarbetar en ny strategi som ska precisera militäralliansens fokusområden. Den nuvarande strategin har redan 11 år på nacken och den nämner varken Kina eller klimatförändringen.

– Den globala maktbalansen har skiftat. Kina är snart den största ekonomin i världen och landet utövar ett allt större inflytande. Utvecklingen i Hong Kong och Kinas hotfulla retorik mot Taiwan visar att vi inte delar samma värdegrund, säger Stoltenberg.

Han varnar bland annat för Kinas allt större strategiska inflytande via investeringar i infrastruktur, såsom 5G-nät. Samtidigt utvecklar Kina nya långdistansrobotar som är rustade med kärnvapenspetsar och riktade mot Europa.

– Av bland annat denna anledning kommer Kina att få en stor betydelse i vår nya strategi, säger Stoltenberg.

Enligt den nuvarande tidsplanen ska den nya strategin behandlas och godkännas på Natos toppmöte i Madrid i juni nästa år.

Försvarsalliansen Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och Nordatlantiska rådet träffade president Sauli Niinistös stab i Helsingfors på måndagen. Bild: Matti Porre/Presidentens kansli-SPT

Afghanistan inte ett misslyckande

Natos syn på fredsbevarande operationer torde också revideras efter reträtten från Afghanistan och talibanernas återkomst. Stoltenberg vill inte klassificera reträtten som ett misslyckande.

– Vi gick in i Afghanistan för att besegra al-Qaida efter terrororganisationens attack mot USA. Vi lyckades hindra fler terrorattacker i västvärlden i 20 års tid. Kriget mot terrorismen var framgångsrikt. Beslutet att lämna landet fattades gemensamt, säger han.

Finlands eventuella Natomedlemskap tangerades på måndagen, trots att frågan inte finns på regeringens politiska dagordning. I den senaste enkäten var det endast 21 procent av finländarna som vill att Finland blir medlem i Nato.

– Vår position är den att Finland inte stänger dörren till ett Natomedlemskap säger Niinistö.

Stoltenberg parerade markeringen med diplomatisk konvenans.

– Finland har ett starkt försvar och landet betyder mycket för Nato. Vi respekterar Finlands beslut om Natomedlemskap oavsett vad beslutet blir.

Forskaren Salonius-Pasternak hittar inga stora nyheter i måndagens uttalanden, men anser att man inte ska underskatta mötets symbolvärde.

– Niinistö fick erkänsla för sin dialog med Ryssland. Natos uppbackning ger honom ett ryggstöd i framtida möten med Rysslands ledning.

Nordatlantiska rådet fick därtill en konkret inblick i hur Finland resonerar i säkerhetspolitiska frågor.

– Förståelsen för Finlands säkerhetspolitiska linje blir på en helt annan nivå då man får träffa nyckelpersonerna personligen och inte behöver läsa om det i rapporter, säger Salonius-Pasternak.

Grundades 1949 och består i dag av 30 medlemsstater.

Huvudkvarteret är i Bryssel.

Samarbetar med över 40 länder på olika håll i världen.

Enligt artikel 5 i Natos stadgar tolkas ett angrepp på ett medlemsland som ett angrepp på alla.

Natos högsta beslutande organ är Nordatlantiska rådet där varje medlemsland har en permanent företrädare på ambassadörsnivå.

Finland har haft partnerskapssamarbete med Nato sedan 1994.

Från och med år 2015 har Finland deltagit i Natos så kallade partnerskapssamarbete för utvidgade möjligheter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning