Nato-rapport: Anonyma konton i kraftig tillväxt på Twitter då robotkonton blockeras

Indelningen mellan verkliga användare och botar har blivit föråldrad, konstaterar Natos strategiska kommunikationsenhet. Bild: Mostphotos

Att diskussionen på sociala medier förvrängs av automatiserade konton är känt, men medan robotarna bekämpas har det i stället dykt upp en mängd anonyma konton, som antingen opereras manuellt eller är så sofistikerade att de inte känns igen som robotar, enligt en Nato-rapport.

För ett år sedan framgick att en tredjedel av alla Twitterinlägg om Nato på ryska i Polen och Baltikum var skrivna av automatiserade konton, så kallade botar.

I en rapport från i maj i år noterar Stratcom, Natos strategiska kommunikationsenhet, att antalet botar sjunkit då Twitter vidtagit åtärder mot dem, men att antalet andra konton som inte kan identifieras ökar.

Stratcoms rapporter baserar sig på data som samlats in från meddelanden på engelska och ryska i de baltiska länderna och Polen. Eftersom det är en Nato-organisation fokuserar rapporten på meddelanden som innehåller något om Nato.

"Bara 7 procent av de aktiva användare som sänder ut meddelanden på ryska är identifierbara som personer eller organisationer; de övriga 93 procenten är nya konton, robotar, hybrider eller anonyma. Motsvarande andelar av kontona som skriver på engelska är 45 och 55", skriver Stratcom i rapporten.

Peroden som granskades var mellan första februari och sista april. Under den perioden stod ryska botar för 54 procent av alla meddelanden på ryska i Baltikum och Polen som innehöll ordet Nato. Överlag verkade 38 procent av alla ryskspråkiga konton vara högt automatiserade, medan motsvarande nivå på engelskspråkiga konton var 16 procent.

Rapporten noterar ändå att antalet konton som inte direkt kan identifieras som personer, men inte heller är automatiserade, ökat särskilt mycket.

Stratcom misstänker i rapporten att åtgärderna mot automatiserade konton lett till andra former av konton, vilket gör det svårare att kartlägga en uppdelning i autentiska och falska inlägg. "I dagsläget dominerar anonyma konton diskussionen – antingen är de styrda manuellt eller så är de sofistikerade nog att lura människor som observerar dem", skriver Stratcom.

Aktiviteten från konton som inte identifierats som personer ökade särskilt efter giftattacken mot Sergej och Julia Skripal.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning