Nato och vårdreformen i valborgstal

Bland annat Nato, vårdreformen och tjänsterna på glesbygden togs upp i de traditionella talen under valborgsmässoaftonen. Och naturligtvis kritiserades regeringen från olika håll.

Matti Vanhanen som är ordförande för Centerns riksdagsgrupp sade i sitt tal att Finland bör stanna utanför Nato.

– Genom att stanna utanför militäralliansen bidrar vi för vår del till stabiliteten och förutsägbarheten i närområdena, sade Vanhanen i sitt tal i Kajana.

Enligt honom bör ett Natomedlemskap dock vara ett verkligt alternativ om säkerhetsläget förändras fundamentalt.

Vänsterförbundets riksdagsledamot Li Andersson anklagade regeringens för att ha skapat en alternativlös politik. Genom att ständigt hänvisa till olika problem och elda upp en krismedvetenhet får man grönt ljus för försämringar som varit omöjliga att genomdriva för bara ett år sedan.

– Trots att man "måste" skära överallt som finns det ändå pengar för att sänka bilskatten med 200 miljoner. Det finns pengar både för att sänka arvsskatten och för att ta i bruk nya lättnader för företagare, sade Andersson som talade i hemstaden Åbo.

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) intygade i sitt tal att de anställda inte kommer att glömmas bort när vårdreformen genomförs.

– De som jobbar inom de här branscherna behöver inte oroa sig: jobb finns nog, oberoende av hur mycket ny teknik vi tar i bruk, sade Rehula, som talade i Brahestad.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning