Nato gör sig starkare i Baltikum och Polen

Hotet från Ryssland ska motverkas. Därför syns Nato mer än tidigare i Baltikum och Polen.

Natoländernas försvarsministrar träffades på onsdagen och lade fram en plan på hur medlemsländerna i Östeuropa ska få utökat skydd.

USA och Storbritannien lovar mer trupper och materiel i Östeuropa. Nato ska också ordna fler övningar i området. Förutom i Baltikum och Polen kommer även Rumänien och Bulgarien att få förstärkning.

USA tänker satsa fyra gånger mer pengar på europeisk säkerhet än tidigare. Storbritannien skickar fem krigsfartyg till Östersjön.

De nya trupperna kommer inte att få några permanenta baser, utan flyttar sig från land till land. Polen har tidigare krävt fler permanenta Natobaser, men den önskan uppfylls alltså inte.

Hjälper Frontex?

Natoländerna diskuterade också om den militära alliansen kan bidra till att stävja flyktingströmmarna i Europa. Turkiet är med i Nato och har bett om hjälp med att stoppa flyktingbåtarna till landet.

– Det här är naturligtvis ett ärende som måste övervägas noggrant, sade Natos norska generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Finland deltog inte i det egentliga mötet, men försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) var inbjuden till en arbetsmiddag efteråt. Det är första gången som Nato bjuder in länderna i det som Nato kallar Enhanced Opportunity Programme. De fem länderna med ett utökat Natosamarbete är Finland, Sverige, Australien, Georgien och Jordanien. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03