Nato är inte för evigt

Många män känner tillfredsställelse över att hota andra alfahannar, gamla arvfiender och höja sin nationella självkänsla.

Den 7 juli röstade FN för ett förbud mot kärnvapen. Så inte Finland som ville backa upp Natoländerna. Finland var i gott sällskap: USA, Ryssland och Kina. Sverige liksom majoriteten av jordens länder röstade för förbudet.

Att Finland (en inre krets) är mån om att få Natostatus är inget nytt. Man hörsammar storebror. Märkligare är att svenskarna senare inte undertecknat det avtal de själv drivit på. Orsaken är det brev försvarsminister Peter Hultqvist fått från USA: Skriv under och Natosamarbetet hotas! Nato-USA bestämmer.

För vanligt folk är krigsspelet ett hot. Varje vettig människa inser att en utvidgning österut av Nato är en provokativ handling. S:t Petersburg ligger där staden alltid legat och det psykologiska traumat efter andra världskriget är knappast helat. Hitler, Stalin och Mannerheim kämpade för sina ädla mål medan en miljon människor dog i Leningrad/S:t Petersburg.

Varför vill de styrande rusta upp och Natoansluta medan vanligt folk är mindre ivriga? Nato ger status, makt och pengar. Försvarsbudgeterna är hisnande: I topp är USA (611 miljarder dollar enligt Sipri), Kina (215 miljarder dollar), Ryssland (69 miljarder dollar), Saudiarabien (64 miljarder dollar) och Indien (56 miljarder dollar) 2016. Alla utom Saudiarabien ökade sin budget. Detta gagnar en komplex struktur av militärer, politiker, forskare och vapentillverkare.

Många män känner tillfredsställelse över att hota andra alfahannar, gamla arvfiender och höja sin nationella självkänsla. Kombinationen av sofistikerad teknik och ultimat kamp fascinerar. Kvinnorörelsen har ett problem där: Ska kvinnor ta en fredsideologi eller ska de visa sig lika duktiga på att döda som män?

Nato ses ofta bara som en sköld för Finland. Så är det inte. Varje idiotisk aktion USA bestämmer sig för i världen ska Finland solidariskt ställa sig bakom, inte minst i Mellanöstern. Finland blir en del av de internationella makthavarna som utgör en bråkdel av världens befolkning. Asien, Afrika och Latinamerika hyser dryga sex miljarder människor, medan Nordamerika och Europa står för drygt en miljard. Ingen vet varthän Natos aggressiva politik för världen. Diskrepansen mellan å ena sidan ekonomisk och militär makt (USA–Nato) och å andra sidan människor och jord (resten av världen), den skillnaden kan bli ödesdiger.

Finland valde inte rätt sida i FN:s kärnvapenomröstning men visade på att Nato förutsätter ett militärt likatänkande internationellt. Detta likatänkande begränsar Finlands rörelsefrihet också lokalt. Norden borde bli en kärnvapenfri fredszon – inte tvärtom!

Leif Höckerstedt Ekenäs

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning