Näthandelsbolag lät bli att betala två miljoner i moms

Bild: Ksf Media - arkiv

Ett aktiebolag som sålt produktpaket till konsumenter i Finland har låtit bli att betala över 2 miljoner i mervärdesskatt. Bolaget misstänks nu för en rad brott.

Ansvarspersonerna för ett näthandelsbolag misstänks för grovt skattebedrägeri, grovt tullklareringsbrott och grovt bokföringsbrott sedan man låtit bli att uppbära mervärdesskatt av sina kunder.

Bolaget som har sitt huvudkontor på finska fastlandet har importerat varor till Åland och sedan sålt vidare ett produktpaket för 39,90 euro utan att anteckna mervärdesskatten på 5,59 euro på fakturan.

Bakgrunden är att Åland har en skattegräns mot EU och skattebestämmelser som gör försändelser till fastlandsfinland där mervärdesskatten är under fem euro skattefria. Reglerna utnyttjas ofta av nätbaserade handelsplatser eftersom det innebär en konkurrensfördel.

De misstänkta brotten har skett under åren 2013–2015.

– Bolaget är fortfarande verksamt och har sedermera ändrat på sitt förfarande, säger tullöverinspektör Jussi Gustafsson vid Tullen.

Ärendet överförs till åklagarämbetet i Inre Finland i mars.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning