Nätbarnmorska hjälper oroliga gravida i Helsingfors och Esbo

Gravida som lider av förlossningsrädsla kan nu få hjälp via nätet. Via en digital vårdstig får föderskorna möjlighet att förbereda sig inför förlossningen. Bild: HBL-arkiv/Nina Ahtola

Nästan var tionde föderska känner stark oro och rädsla inför förlossningen. Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt testas nu en digital barnmorsketjänst som ska hjälpa att bearbeta rädslan.

– Alla är i någon mån lite spända eller oroliga inför en förlossning, men när vi talar om förlossningsrädsla så har det redan gått så långt att rädslan påverkar ditt normala liv. Du kanske har svårt att sova, eller äta, och tankarna stör dig hela tiden, säger barnmorskan Johanna Lampinen vid Kvinnokliniken i Helsingfors.

Hon uppskattar att 5–10 procent av föderskorna lider av förlossningsrädsla, en siffra som ökat med åren.

– Det finns ett stort behov av att få hjälp med det här, många lämnas ganska ensamma med sina tankar.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har därför lanserat en digital vårdstig som ska förbereda föderskorna inför förlossningen. Vårdstigen är unik för Finland och finns för tillfället bara vid Kvinnokliniken och Jorvs sjukhus.

– Via tjänsten får du kontakt med en riktig barnmorska som leder dig vidare längs stigen. Det handlar bland annat om att lära sig behålla kontrollen under förlossningen och känna sig trygg, samt att våga lita på vårdpersonalen, säger Lampinen.

Vårdstigen består av åtta olika sessioner som tar mellan en halv timme och en timme. Med hjälp av texter, videor, andras berättelser och uppgifter förbereder man sig på att ta emot förlossningen som den kommer, på vilket sätt den än sker.

1: Om att föda och bli förälder

2: Relationer, parförhållanden och föräldraskap

3: De egna resurserna och behovet av stödperson

4: Förlossningens olika skeden

5: Förlossningssmärta och smärtlindring

6: Specialsituationer

7: Redo för förlossning

8: Efter förlossningen

Samtidigt har man möjlighet att ställa personliga frågor till en barnmorska som svarar inom några dagar.

Endast på finska

Vårdstigen fungerar tills vidare endast på finska, men Johanna Lampinen hoppas på flera språk så fort arbetsprocessen finslipats. Hon beklagar att svenskspråkiga föderskor inte alltid utnyttjat de tjänster som finns på svenska.

– Då vi ordnade en förlossningsförberedande kurs på svenska en gång var det bara enstaka som anmälde sig.

För att kunna ta del av vårdstigen behöver man ett utlåtande från rådgivningen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning