Natalja Gontjarova kunde ha blivit en kvinnlig Picasso – nu återupptäcks hon i väst

Natalja Gontjarova målade triptyken Badande då hon redan var bosatt i Paris 1922. I förgrunden står utställningskurator Timo Huusko. Bild: Timo Kari

Den ryska konstnären Natalja Gontjarova kunde ha varit lika berömd som Pablo Picasso och Henri Matisse. Men hon var rysk och hade ingen självklar position i de parisiska konstnärskretsarna.

"Väst har visat mig en sak: allt som är av betydelse där har kommit från öst."Citatet tillhör Natalja Gontjarova och fälldes när hon stod på toppen av sin storhetstid, 1913.Natalja Gontjarova är känd...