Natalia Ollus blir direktör för HEUNI

Natalia Ollus blir direktör för HEUNI. Bild: Leif Weckström

Juris doktor, politices magister Natalia Ollus blir direktör för Europeiska institutet för kriminalpolitik, HEUNI.

HEUNI verkar i anslutning till FN, och har till uppgift att bistå FN med verkställandet av kriminalpolitiska beslut och rekommendationer. Institutet ligger i Helsingfors.

Natalia Ollus har varit ställföreträdare för HEUNI:s direktör redan i drygt ett år, och har tidigare arbetat som specialsakkunnig bland annat för det administrativa centret för FN:s kamp mot droger och brottslighet UNODC, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE och Finlands FN-representation.

För ett år sedan disputerade Ollus om utnyttjande av utländsk arbetskraft och arbetsrelaterad människohandel vid Åbo universitet. Hon tillträder tjänsten som direktör för HEUNI vid årsskiftet och utnämningen är på tre år.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03