Nästan hälften av de unga männen överviktiga – färre röker men snusanvändningen har ökat

Det dåliga kolesterolet har ökat bland unga vuxna visar en färsk rapport. Bild: SPT/Pixabay

Övervikt och höga kolesterolvärden är förhållandevis vanliga bland unga i åldern 18-29 år, bedömer Institutet för hälsa och välfärd.

Unga vuxna, det vill säga personer i åldern 18-29 år, är i allmänhet friskare än äldre åldersgrupper, meddelar Institutet för hälsa och välfärd THL med avstamp i en färsk utredningsrapport. Själva undersökningen gjordes år 2017, och resultaten för äldre åldersgrupper publicerades i fjol.

Merparten av de unga vuxna uppger att de rör på sig på sin fritid. Tre av fyra uppger att de motionerar med någon måttligt ansträngande aktivitet minst en gång i veckan.

Trots det är hälsovärdena inte på topp. Det så kallade dåliga kolesterolet har ökat bland unga vuxna. Och i synnerhet männen har dessutom förhöjt blodtryck.

Enligt undersökningen har användningen av snus och elektroniska cigaretter blivit allt vanligare, medan rökningen har minskat under 2000-talet. Drygt en femtedel av de unga männen och en tiondel av kvinnorna använder dagligen tobaksprodukter eller e-cigaretter.

En annan dålig vana som framkom i undersökningen var att väldigt få unga äter tillräckligt mycket färska grönsaker.

– Många levnadsvanor som påverkar hälsan i vuxen ålder etableras senast då man är ung vuxen, säger Päivikki Koponen, forskningschef vid THL, i ett pressmeddelande.