Nästan 400 hallar kan vara farliga – "konstruktionsfel och rasrisker"

Många idrottshallar fanns med på ministeriets lista.Bild: Mostphotos

Nästan 400 hallar i stål kan ha säkerhetsrisker i konstruktionerna. Miljöministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes uppmanar nu ägarna till fastigheterna att låta inspektera hallarnas konstruktioner.