Nästan 14 000 studerande utreds av FPA

Folkpensionsanstalten har skickat en begäran om utredning av studieframgångar till 7 100 universitetsstuderande och till 6 700 yrkeshögskolestuderande. Bild: Sofia Westerholm/SPT

13 800 högskolestuderande har fått en begäran om utredning om studieframgången.

Folkpensionsanstalten (FPA) har skickat en begäran om utredning till de högskolestuderande vilkas studieframgång inte har varit tillräcklig. Utredningen ska lämnas in senast 25 oktober. Det går att göra det till exempel via FPA:s e-tjänst.

Om den studerande inte svarar, eller om de orsaker som hen anger inte kan godtas, drar FPA in studiestödet från och med 1 januari 2022.

En begäran har skickats till 7 100 universitetsstuderande och till 6 700 yrkeshögskolestuderande.

Uppföljningen gäller läsåret 2020–2021 och vid behov hela den tid som den studerande har studerat vid en högskola eller på ett universitet i Finland.

Vid uppföljningen av studieframgången beaktas alla högskolestudier i Finland och alla använda stödmånader från och med 1 augusti 2011.

Också avbrutna studier beaktas vid uppföljningen av studieframgången.

Studieframgången har varit tillräcklig om den studerande under läsåret 2020–2021 har presterat minst 20 studiepoäng och i genomsnitt minst 5 studiepoäng antingen per stödmånad under läsåret 2020–2021 eller under hela studietiden. Kravet på 20 studiepoäng gäller dock inte de som påbörjade sina studier under vårterminen 2021.

Utifrån vad den studerande svarar bedömer FPA om det finns godtagbara orsaker till den långsamma studietakten.

Speciellt om den långsamma studietakten beror på pandemin lönar det sig att höra av sig, enligt FPA.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning