Nästa Maj Lind-tävling överlappar Helsingfors festspel

Sergej Redkin segrade i Maj Lind-pianotävlingen 2012. Bild: Heikki Tuuli

Internationella Maj Lind-pianotävlingen ordnas nästa gång i augusti i år. Tävlingen som är öppen för alla pianister födda 1987 eller senare och första priset är 30 000 euro äger rum på Musikhuset i Helsingfors 17–31 augusti 2017 och strömmas världen över av Yle.

Det obligatoriska verket har skrivits av Kaija Saariaho och i juryn sitter bland annat pianisterna Dmitrij Basjkirov, Ralf Gothóni och Roland Pöntinen. I kammarmusikfinalerna spelar Tempera-kvartetten och Nya Helsingforskvartetten och i orkesterfinalen Helsingfors stadsorkester under ledning av Anna-Maria Helsing.

Tävlingen som uppkallats efter mecenaten Maj Lind (f. Kopjeff, 1876–1942) började som en nationell pianotävling och i praktiken en intern angelägenhet vid Sibelius-Akademin efter andra världskriget. Sedan 2002 har tävlingen varit internationell och ordnats vart femte år. Bland tidigare vinnare märks Tapani Valsta (1946), Leif Segerstam (1962), Juhani Raiskinen (1963), Eero Heinonen (1966), Folke Gräsbeck (1973), Risto Kyrö och Juhani Lagerspetz (1976), Ilkka Paananen (1982), Raija Kerppo (1986), Laura Mikkola och Valeria Resjan (1992), Paavali Jumppanen (1994) samt Joonas Pohjonen (1997). Förra tävlingen 2012 vanns av Sergej Redkin från Ryssland.

Ett speciellt drag för årets tävling är att den ordnas exakt samtidigt som Helsingfors festspel (17.8–3.9). Det återstår därmed att se om den valda tidpunkten kommer att öka eller minska på intresset för evenemangen.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning