Vanda släpar efter när nästa fas i vaccineringen inleds

Först ut var personal som vårdar covidpatienter, därefter personer i riskgruppen vid äldreboenden och nu även sådana som får hemvård. Arkivbild från Borgå. Bild: Kristoffer Åberg

Helsingfors, Esbo och Grankulla börjar vaccinera äldre som får hemvård nästa vecka. Däremot har Vanda ännu inte spikat schemat.

De äldre i Helsingfors hemvård börjar vaccineras nästa vecka. Ungefär 100 personer kommer då få Pfizer-Biontechs vaccin.

Att bara hundra av de totalt omkring 7 500 som får hemvård vaccineras nu beror på att det finns för få doser tillgängliga. De som får omsorg dygnet runt på äldreboenden vaccineras fortfarande, och omkring 20 000 personer i Nyland har ännu inte fått sin andra dos.

Vaccinationsfaserna överlappar varandra till viss del.

I hemvården ges vaccinet först till de som är äldst, och därefter i en ordningsföljd som bestäms av ålder och riskfaktorer för svår covid-19. Där följer staden nationella anvisningar.

– Vi har redan kontaktat dem som får vaccinet nästa vecka. Det är en grupp på torsdag och en annan på fredag, säger Soili Partanen, biträdande direktör för stadens äldreomsorg.

Alla som omfattas av stadens hemvård kommer att få en kallelse till vaccinering. Enligt Partanen har samtliga hittills tackat ja och förhållit sig positiva till vaccinet.

Vaccinet ges i första hand vid särskilda vaccinstationer. Partanen säger inte exakt var de ligger, men säger att läget delvis styrde valet av personer som vaccineras först.

– Vi hittade två bra ställen, ett i centrum och ett i östra Helsingfors, så vi kontaktade dem som får hemvård och som bor i närheten.

För vissa äldre kan det vålla problem att behöva ta sig till vaccinationsstället. Hur löser ni det?

– En del tar taxi, andra får skjuts av anhöriga eller av skötarna. En del kan säkert också ta sig till vaccinationsplatsen för egen maskin, men vid behov ges vaccinen hemma hos de äldre. Vi stämmer av med skötarna hur var och en gör, säger Soili Partanen och fortsätter:

– Det här vaccinet är ju inte likadant som influensavaccin. Det tål inte vibrationer eller för höga temperaturer. Så det är en teknisk utmaning.

Esbo och Grankulla

Inte bara i Helsingfors utan även i Esbo, Grankulla och exempelvis Sibbo inleds vaccineringen av äldre i hemvården nästa vecka.

De första som får kallelse till vaccineringen är de som i år fyller 85 år eller mer och de anhörigvårdare som bor i samma hushåll och har fyllt 65. Enligt Esbo stad vaccineras dessa vid vaccineringsstationer.

Till skillnad från Helsingfors ska man i Esbo boka tid för vaccinering. Bokningen öppnar på måndag.

I Grankulla sker vaccineringen på Kauniala sjukhus. Först vaccineras personalen och boende på enheter med dygnetruntomsorg.

"Vi inleder vaccineringen av befolkningen som är 80 år eller äldre senast i februari och meddelar om tidsbokningen så fort vi vet hur mycket vaccin vi har till förfogande", säger Grankullas ledande överläkare Pia Höglund i ett pressmeddelande.

Vanda: På gång

Däremot är vaccinationen av äldre i hemvården ännu under arbete i Vanda.

– De väntar fortfarande på sin tur. Jag vågar inte uttala mig om exakt när det blir dags, för det beror bland annat på tillgången, säger Anni Paaskoski, chef för den förebyggande vården i Vanda.

Hon tillägger att staden fortfarande överväger olika alternativ för hur och var vaccinen ges.

– Jag vill också tillägga att det självfallet är frivilligt att ta vaccinet. Alla får bestämma själv och vi respekterar människors beslut, säger Anni Paaskoski.

Nyland: 22 060

Birkaland: 9 141

Egentliga Finland: 7 692

Norra Österbotten: 6 818

I de övriga landskapen har färre än 5 000 doser getts per 22 januari 2021.

Totalt har 83 022 personer vaccinerats i landet. Av dem har 2 597 fått sin andra dos.

När leveranserna löper som tänkt kommer 45 000 doser till Finland varje vecka.

Läs mer om coronavaccinen på THL:s webbsida.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning