Nästa decennium sänks det första kärnbränslet ner i berggrunden på Olkiluoto – se video från grottorna

Bolaget Posiva planerar att placera en mottagningscentral för kapslar med förbrukat kärnbränsle i en stor grotta i grottsystemet Onkalo. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Sedan 2004 har bolaget Posiva gröpt ur berggrunden på ön Olkiluoto för att skapa ett ställe för slutförvar av radioaktivt kärnbränsle. Under de följande 100 åren kommer bränslestavar från Finlands kärnkraftverk att grävas djupt ner i urberget.

Inne i urberget är ljudvärlden annorlunda än på markytan. Ljuden är färre, men de är större.

Ett dån fyller grottan som sprängts in i berget på cirka 450 meters djup. Ljudet från vattendropparna som faller ner från grottans tak försvinner i mullret.

– Det är kanske ett fordon som kör någonstans som orsakar dånet. Nej, förresten, ljudet kommer antagligen från borrningen av nya hål för sprängladdningar här i grottsystemet, säger geologen Antti Joutsen vid bolaget Posiva som skapat grottsystemet.

Vi befinner oss på, eller rättare sagt i, ön Olkiluoto i Euraåminne. Grottsystemet heter Onkalo och det är här man planerar att placera förbrukat kärnbränsle från Finlands kärnkraftverk.

Efter att kapslarna med använt kärnbränsle tagits emot i grottsystemet Onkalos mottagningscentral ska de transporteras till tunnlar där de sänks ner i hål i berggrunden och bäddas in i bentonitlera. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

De radioaktiva bränslestavarna kommer att läggas i slutförvaringskapslar av koppar som sänks i hål i berggrunden och bäddas in i bentonitlera vars avsikt är att binda fukt.

Kärnbränsle från Olkiluoto och Lovisa

Enligt Posivas och bolaget Industrins Krafts (TVO) planer kommer de första kapslarna att placeras i Onkalo på 2020-talet.

– Det är det vi har sagt, men vi vet inga exakta årtal. Det spelar inte så stor roll när exakt det sker, säger TVO:s kommunikationschef Pasi Tuohimaa.

TVO har två kärnkraftsenheter på Olkiluoto och också den tredje anläggningen Olkiluoto 3 börjar så småningom vara färdig. Även kärnbränsle från Fortums kärnkraftverk i Lovisa kommer att placeras i Onkalo. TVO och Fortum är ägare av Posiva.

Enligt den nuvarande uppskattningen kommer grottsystemet att fyllas med stenmassa och stängas på 2120-talet, men Tuohimaa påpekar att det är möjligt att planen uppdateras i framtiden.

– Kanske kommande generationer vill gräva upp kärnbränslet för återvinning eller något annat ändamål som vi inte känner till i dag.

Tuohimaa säger att mängden förbrukat kärnbränsle från Finlands kraftverk är så liten att återvinning av det inte är lönsamt på grund av alltför höga kostnader. Den finska lagstiftningen tillåter inte heller export av förbrukat kärnbränsle utan kräver att bränslet "slutförvaras på ett sätt som är avsett att bli bestående i Finland".

Bolaget Industrins Krafts kommunikationschef Pasi Tuohimaa (till höger) berättar att operasångaren Mika Kares spelat in några sånger i grottsystemet Onkalos stora grotta. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Stabil berggrund

Berggrunden på Olkiluoto bildades för 1 800-1 900 miljoner år sedan, berättar Olav Eklund, professor i geologi och mineralogi vid Åbo Akademi. Eklund har besökt Onkalo många gånger och varit med och bedömt geologiska rapporter från området.

Enligt Olav Eklund, professor i geologi och mineralogi vid Åbo Akademi, har forskningssatsningarna på grottsystemet Onkalo och ön Olkiluotos berggrund varit omfattande. – Logistiskt sett är det tur att Olkiluoto råkar befinna sig på ett stabilt ställe, säger Eklund. Bild: Robert Seger/Moment/Åbo Akademis bildbank

Eklund säger att undersökningsresultaten tyder på att berggrunden på Olkiluoto lämpar sig ypperligt för slutförvar av radioaktivt material. Området är stabilt och finns inte i en så kallad deformationszon, det vill säga en zon där rörelser i berget har skapat försvagningar i bergsmassan.

– Det är helt centralt att slutförvaringsplatserna inte hör till deformationszoner. Om det uppstår spänningar i vår jordskorpa utlöses de ofta i gamla, befintliga spricksystem. Det innebär att de jordbävningar vi har i Fennoskandien ofta upprepas på samma ställen, och dem har seismologerna väldigt bra koll på, säger Eklund.

Han påpekar att den eurasiska kontinentalplattans rörelser och landhöjningen gör att berggrunden rör på sig också på Olkiluoto, men uppskattar att det inte medför särskilda risker med tanke på slutförvar av kärnbränsle.

Efter att kapslarna med använt kärnbränsle tagits emot i grottsystemet Onkalos mottagningscentral ska de transporteras till tunnlar där de sänks ner i hål i berggrunden och bäddas in i bentonitlera. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Mångårigt experiment i grottorna

Kärnkraftsenheterna Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 har varit i drift i nästan 40 år. Det kärnbränsle de förbrukat väntar på flytten till Onkalo i en lagerbyggnad på Olkiluoto.

Kapslarna som kärnbränslet slutförvaras i väger cirka 27 ton när de är laddade. Kärnbränslet utgör ungefär två ton av vikten.

Kapslarna kommer att sänkas ner i Onkalo genom ett cylinderformat hål. I den nedre änden av hålet kommer Posiva att bygga en mottagningscentral för kapslarna. Därifrån ska de transporteras vidare till sina slutgiltiga förvaringsplatser i grottsystemet.

I början av maj slöt Posiva en tunnel med två testkapslar utan kärnbränsle genom att gjuta igen tunnelmynningen med betong. Med hjälp av mätinstrument i kapslarna och tunneln kan bolaget följa med förhållandena i tunneln och samla information om slutförvaringsmetoden.

Testskedet pågår i flera år och målet med försöket är att visa att det är säkert att lagra radioaktivt kärnbränsle i Olkiluotos berggrund.

Onkalo

Bolaget Posiva började bygga grottsystemet Onkalo på ön Olkiluoto i Euraåminne år 2004. Onkalo går till 455 meters djup och bilvägen till den lägsta punkten är cirka fem kilometer lång.

År 2015 beviljade statsrådet Posiva tillstånd att bygga en slutförvaringsstation för kärnbränsle i Onkalo.

Enligt planerna kommer det använda kärnbränslet från Finlands kärnkraftverk att förvaras i kopparkapslar som sänks i hål i marken och bäddas in i bentonitlera.

Planen är att de första bränslestavarna sänks i Onkalo på 2020-talet. Enligt den nuvarande uppskattningen ska förbrukat kärnbränsle sänkas i Onkalo i 100 år, och efter det fylls grottsystemet med med stenmassa.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning