Närvårdarfacket protesterar mot regeringens planer att skära ner i äldreomsorgen

Bild: Mostphotos

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super arrangerar en demonstration i Helsingfors i morgon mot planerna att skära i personalantalet i äldrevården.

Regeringen planerar sänka minimiantalet vårdpersonal inom äldreomsorgen från 0,5 till 0,4 vårdare per person. Närvårdar- och primärskötarförbundet Super är orolig för att den nya dimensioneringen inte är tillräcklig för att garantera ens grundläggande vård.

– Dimensioneringen på 0,4 räcker inte till för att fylla de krav som finns i äldreomsorgslagen, säger Supers ordförande Silja Paavola i ett pressmeddelande.

Social- och hälsovårdsministeriets direktör Päivi Voutilainen säger till Helsingin Sanomat att den nya dimensioneringen är ett minimiantal, men att äldreomsorgslagen kräver att det finns tillräckligt med personal i förhållande till kundernas behov. Enligt Voutilainen kan kvaliteten på vården i olika boenden variera även om dimensioneringen är densamma.

I regeringsprogrammet står att dimensioneringen av personalen inom äldreomsorgen ses över så att det absoluta minimiantalet vårdare på serviceboenden med heldygnsomsorg och ålderdomshem är 0,4 vårdare per klient. I nuläget är det 0,5.

Demonstrationen arrangeras på Medborgartorget i Helsingfors på torsdag klockan 17.00.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning