Närstående berättar: "Förskräcklig vanskötsel i de nymanska stiftelserna"

Förhoppningarna som grusades. – Nästan ingenting har förverkligats av de önskemål paret Nyman hade när de i hög ålder testamenterade en stor del av sina tillgångar för allmännyttiga ändamål, säger juristen Erik Dannbäck. Paret Nymans enda son och bröstarvinge Leif Nyman hade avlidit i sjukdom decennier tidigare.Bild: Lina Enlund

Närstående till makarna Trygwe och Hjördis Nyman träder fram och vittnar om tre decennier av vad de kallar horribelt dåligt skött arbete i styrelsen för de nymanska stiftelserna. – Det är otroligt att samhället tillåter sådana här metoder i stiftelsevärlden, säger juristen Erik Dannbäck, gudson till paret Nyman.