Närstående berättar: "Förskräcklig vanskötsel i de nymanska stiftelserna"

Förhoppningarna som grusades. – Nästan ingenting har förverkligats av de önskemål paret Nyman hade när de i hög ålder testamenterade en stor del av sina tillgångar för allmännyttiga ändamål, säger juristen Erik Dannbäck. Paret Nymans enda son och bröstarvinge Leif Nyman hade avlidit i sjukdom decennier tidigare. Bild: Lina Enlund

Närstående till makarna Trygwe och Hjördis Nyman träder fram och vittnar om tre decennier av vad de kallar horribelt dåligt skött arbete i styrelsen för de nymanska stiftelserna. – Det är otroligt att samhället tillåter sådana här metoder i stiftelsevärlden, säger juristen Erik Dannbäck, gudson till paret Nyman.

Berättelsen om de båda nymanska stiftelsernas verksamhet i västra Nyland sedan 1989 är ett intrikat ekonomiskt och juridiskt trassel där det mesta gått fel från första början.

– Sedan Trygwe Nyman dog har nästan ingenting fullföljts av allt det som var hans och hustrun Hjördis Nymans önskemål och direktiv när de testamenterade sin stora egendom för allmännyttiga ändamål. I stället har först den ena styrelseordföranden, Alf Tilgmann, och sedan den andra, R. Kenneth Wrede, mjölkat stiftelserna på pengar och egendom. Och det fortsätter än i denna dag, säger juristen Erik Dannbäck.

Dannbäck var gudson till makarna Nyman. Han har i början på distans följt med hur stiftelsernas pengar och egendom hanterats, en spiral han uppgivet beskriver som en katastrof.

Historien börjar 1989 när den förmögna västnyländska handelsmannen Trygwe Nyman, som bland annat hade varit med om att grunda Kassler och sälja företaget vidare, avlider i hög ålder. Före sin död testamenterar han stora delar av sin egendom, däribland Kofverhag gård på Hangö udd, till den nygrundade Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse. Då existerade redan släktstiftelsen Sarfvik-Nyman, som styrdes av samma styrelse och hade den större egendomen av de två stiftelserna.

Till ordförande i styrelsen på tre personer utses juristen Alf Tilgmann, Hjördis Nymans systerdotters man. Tilgmann hade enligt Erik Dannbäck råkat i bland annat ekonomiska trångmål och beskyllts för förseelser flera gånger, men räddats ur kniporna av Trygwe Nyman tack vare familjebanden.

Arvet i spillror. Den stora egendomen som handelsmannen Trygwe Nyman och hans hustru Hjördis testamenterade till den allmännyttiga stiftelsen de grundat har plöjts ner i ljusskygga transaktioner, utdragna rättsprocesser och svällande omkostnader. Bild: Privat

I Nymans testamente ges direktiv om hur kvarlåtenskapen ska förvaltas, men eftersom styrelsen består av en liten familjekrets är man inte så noggrann med formuleringarna i stiftelsens stadgar, något som skulle ha tryggat paret Nymans önskemål och också Hjördis Nymans ekonomiska ställning. I stället görs flera i huvudsak muntliga överenskommelser och ges direktiv om hur testamentet ska följas. I själva stiftelseurkunden skriver man en enda mening om ändamålet, "att understöda såväl enskilda personers med svenska som modersmål som svenskspråkiga sammanslutningars sociala och ideella verksamhet i Finland".

– Precis före sin död begrep Trygwe att han gjort ett fruktansvärt misstag när han inte såg till att det som stod i testamentet skrevs in i stiftelseurkunden. Han insåg för sent att Alf Tilgmann var fel person att leda stiftelserna och att stadgarna var för vaga för att binda stiftelsens styrelse och kommande styrelser. Men då var min gudfar, enligt Hjördis, redan så svårt sjuk att han helt enkelt inte hade krafter att riva upp pappren på nytt, säger Erik Dannbäck, som själv har lång yrkeserfarenhet inom familje- och fastighetsjuridik.

Sattes in på långvården för dementa

Så börjar ett händelseförlopp där makarna Nymans vilja och stiftelsens ändamål enligt Dannbäck kontinuerligt nonchaleras av styrelseordföranden. Tilgmann styr samtidigt Sarfvik-Nymans stiftelse, som grundades år 1973 med samma syfte som Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse.

– Tilgmann började flytta pengar inom stiftelserna och göra affärer med stiftelsernas egendom för egen räkning. Hastigt började stiftelsernas pengar och övriga förmögenhet ätas upp, säger Dannbäck.

– Tilgmann såg också till att placera änkan Hjördis Nyman på avdelningen för dementa på Mjölbolsta och hävdade att hon inte kunde ta hand om sig själv. Men inte var hon dement. Själv åkte han på semester till makarna Nymans villa på Madeira, som Trygwe hade överfört till Hjördis systerdotters familj innan han dog, berättar Dannbäck.

Då agerar gudsonen Dannbäck själv, tillsammans med Hjördis Nymans systerson Kalle Lindström, tidigare ägare till serviceföretaget Clean Kalle i Tenala, och Lars Paqvalén, gammal familjebekant till paret Nyman.

– Vi fick ut Hjördis från den slutna vården hon satts in på och såg till att hon kunde flytta tillbaka hem till Kofverhag gård och få hjälp där. Tilgmann blev tvungen att föra tillbaka silver och tavlor till Kofverhag som han flyttat bort från gården utan lov, berättar Dannbäck.

Försökte avsätta styrelsen

Lindström, Paqvalén och Dannbäck funderar också ut en lösningsmodell för hur en del av Hjördis Nymans egendom kunde räddas för sitt egentliga ändamål.

– Tilgmann hade tydligen inte beaktat att Hjördis genom giftorätt hade rätt till halva Trygwes förmögenhet. Till stiftelserna hade hon bara överfört den del hon erhållit via testamente, säger Dannbäck.

På Kofverhag gård i april 2000 skriver den nu över 90 år gamla Hjördis Nyman, grundande medlem i Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse, till Patent- och registerstyrelsen:

"Utgående från den information jag erhållit från ett flertal, oberoende av varandra personer, önskar och anbefaller jag att styrelserna i Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse samt i stiftelsen Nyman-Sarfvik skall med omedelbar verkan utbytas enligt de närmare direktiv jag i dag givit och senare ger. [...] Stiftelsernas styrelser har förbrukat mitt förtroende för fortsatt uppdrag."

Ett läkarutlåtande från Mjölbolsta sjukhus samma vår styrker att Hjördis Nyman är kapabel att fatta självständiga beslut, även om hon i det här skedet är beroende av vård nästan dygnet runt.

Dannbäck, som har den nödvändiga juridiska yrkeskunskapen, börjar göra upp papper för att sätta Tilgmann ur spel och överföra det som finns kvar av stiftelsernas medel till en helt ny förvaltning, till exempel underställd någon av de större finlandssvenska fonderna. De hoppas också att skattemyndigheterna ska slå till mot stiftelsernas förvaltare.

Ville avskeda styrelsen. Under sina sista levnadsår skrev Hjördis Nyman till Patent- och registerstyrelsen för att med omedelbar verkan byta ut styrelsen för båda stiftelserna. Men trots att Nyman var grundande medlem i stiftelserna rann försöket ut i sanden. Bild: Richard Nordgren

Hotades med åtal

Men det blir inte som Hjördis Nyman, Erik Dannbäck, Kalle Lindström och Lars Paqvalén tänkt sig. Tilgmann, som märkt att det börjar brinna i knutarna, låter under något oklara omständigheter byta ut styrelsen. Kommandot övertas nu av två juristkolleger till Tilgmann: R. Kenneth Wrede och Seppo Villa (som senare efterträds av vicehäradshövding Heikki Leisvuori). Duon kompletteras i styrelsen av yrkesmilitären Christian Klevdal (som 2016 lämnar styrelsen och ersätts av Mathias Kumlin).

R. Kenneth Wrede får upp ögonen för den misstänkta förskingring som i flera år pågått inom stiftelserna. Samtidigt vill han stoppa Hjördis Nymans och Erik Dannbäcks planer. Tilgmann, tyngd av konkurshot och inkallad till polisförhör, tar livet av sig i augusti 2001. R. Kenneth Wrede har i det här skedet tagit över som ordförande i Tilgmanns ställe. Den nya styrelsen hotar stämma också Hjördis Nyman för förskingring.

– Hjördis övertalades att överföra all sin egendom på stiftelserna för att inte bli stämd i rätten av Wrede. På det sättet förlorades också den sista delen av makarna Nymans förmögenhet. Men inte hade hon förskingrat pengar, tvärtom hade hon själv fått något i stil med 100 mark i veckopeng på en miljonförmögenhet hon inte hade tillgång till.

Processträsket börjar

Hjördis Nyman avlider på våren 2003, 95 år gammal. Med R. Kenneth Wredes entré som dubbelordförande för de två nymanska stiftelserna inleds den andra fasen i stiftelsernas historia: de segslitna och invecklade rättsprocesserna. De nymanska stiftelserna är borgenärer i Alf Tilgmanns dödsbos konkursbo, som kräver omkring 1,7 miljoner euro i skadestånd av Tilgmanns arvingar: hans änka Ann-Maj Tilgmann och sonen Marcus Tilgmann.

Processerna för att få tillbaka pengar som gömts undan på konton bland annat i Liechtenstein, Portugal och Schweiz har pågått under hela 2000-talet. Efter ungefär ett decennium av processande förlorade de nymanska stiftelserna mot släkten Tilgmann i alla rättsinstanser och var tvungna att ersätta familjens rättegångskostnader.

En vändpunkt inträffade kort därefter då häradsåklagare Timo Haikonen väckte åtal mot Marcus Tilgmann för grov förskingring. Det åtalet gav resultat: i fjol dömdes Tilgmann i Raseborgs tingsrätt till fängelse på två år och två månader för grov penningtvätt. Han åläggs dessutom att betala Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse 662 000 euro i ersättning för försnillade medel, samt att ersätta rättegångskostnader på 13 400 euro.

Men det här innebär absolut inte något slut på processerna. Tvärtom, Marcus Tilgmann överklagar sin dom, vilket betyder att fallet gått vidare till hovrätten. Stiftelserna får vänta på sina pengar, som kanske aldrig går att erhålla. Dessutom ser stiftelsernas styrelseordförande R. Kenneth Wrede i och med tingsrättens dom en möjlighet att ta upp skadeståndsprocessen stiftelserna tidigare förlorade till en ny behandling.

Anlitar sig själv

Den jurist som styrelseordförande R. Kenneth Wrede anlitar för att driva dessa utdragna och dyra processer är R. Kenneth Wrede. Wrede kan alltså kontinuerligt fakturera stiftelserna för juridiska tjänster och själv godkänna fakturorna så länge processerna pågår.

– Jag tror inte det någonsin varit meningen att slutföra processerna. En vanlig vettig människa inser genast att om man skulle tänka på stiftelsernas bästa så skulle man inte hålla på och processa någonting som man inte får ut några pengar av, och som i längden kostar mer än man kan vinna. Det är ett sätt att på laglig väg tömma stiftelserna på pengar, säger Erik Dannbäck.

Omkostnaderna för processerna har slukat en betydande del av stiftelsernas tillgångar, på bekostnad av utdelningen till allmännyttiga ändamål. Sedan början av 2000-talet har stiftelserna årligen delat ut några tusen euro till ett fåtal föreningar i västra Nyland. Samtidigt har omkostnaderna svällt till uppemot fyra miljoner euro.

Bild: Ksf Media

R. Kenneth Wrede har för flera år sedan slagit fast att han inte uttalar sig i offentligheten om stiftelsernas skötsel. Han besvarar ändå den här gången HBL:s frågor med ett e-postmeddelande där han hänvisar till konkursförvaltningen.

Wrede bifogar också en promemoria över Trygwe och Hjördis Nymans stiftelses verksamhet åren 1987–2004. I rapporten, som är daterad i september 2015, redogör Wrede huvudsakligen för det "bottenlösa träsk av oegentligheter" som uppstått under Tilgmanns tid och som stiftelserna kräver ersättning för.

Frågan om varför Wrede anlitar sig själv som jurist besvarar han genom att framhålla sin egen kompetens.

"Enär i stiftelsernas styrelse funnits två jurister med mycket hög kompetens att sköta såväl rättegångar som övriga juridiska spörsmål beslöt styrelsen i tiden att själv så långt som möjligt utreda stiftelsernas juridiska och ekonomiska angelägenheter och därvid förefintliga öppna frågor och därigenom även spara på stiftelsens medel."

Juridiska tjänster hos Wrede. Utöver sina övriga omkostnader betalar de nymanska stiftelserna också en hyra på uppemot 10 000 euro för sitt kontor. Kontoret är stiftelsernas styrelseordförande R. Kenneth Wredes juridiska byrå i centrala Helsingfors. Wrede uteslöts ur advokatförbundet år 2005 sedan han dömts för grov förskingring. Bild: HBL-arkiv/Tobias Pettersson

Gården stadigt i Wredes händer

Den andra stora fortlöpande utgiftsposten för stiftelserna vid sidan om processerna är Kofverhag gård, makarna Nymans tidigare hem. Gården används sedan länge som sommarställe av styrelseordförande R. Kenneth Wrede, för en årlig hyra på 1 200 euro.

– Han har kunnat hålla gården med ägorna som fritidsvistelse för sig och sin familj medan all skötsel betalas med stiftelsernas pengar. Den marknadsmässiga hyran torde vara över 3 500 euro i månaden, säger Dannbäck.

Wrede väljer att inte besvara HBL:s frågor om hyran och förvaltningen av Kofverhag gård.

Under år 2015 uppgick kostnaderna för gården, som stiftelserna alltså betalade, till 70 000 euro. Följaktligen skriver Wrede i stiftelsens senaste bokslut: "Understödsverksamheten kommer fortfarande att vara synnerligen begränsad då egentlig utdelbar avkastning från år 2015 ej föreligger."

– Det är helt otroligt att samhället tolererar sådana här metoder. Det ger en känsla av att det tydligen ska vara möjligt att syssla med vad som helst i det här landet, säger Erik Dannbäck.

Stängt för utomstående. Bara styrelseordförande R. Kenneth Wrede och hans närmaste krets har tillgång till Kofverhag gård, mot en jämförelsevis blygsam hyra. Bild: HBL-arkiv/Lina Enlund

"De där karlarna måste ut"

En annan närstående till makarna Nyman som med chock och frustration följt med hur det stora arvet förvaltats är Kerstin Ring, granne och familjebekant på Hangö udd. I sin ungdom hade hon ett kärleksförhållande med Trygwe och Hjördis Nymans enda son Leif Nyman.

Paret planerade bröllop och husbygge på Kofverhag gårds marker. Men Leif Nyman, som inlett studier vid Hanken, insjuknade i leukemi och avled. Decennier senare överförde de åldrande föräldrarna, som stod utan bröstarvingar, sina tillgångar till stiftelsen.

– Trygwe och Hjördis hade bland annat tänkt sig sommarlägerverksamhet för barn på Kofverhag gård. Där skulle barnen få bekanta sig med gårdens djur, lära sig simma och sånt. Nu är det i stället R. Kenneth Wrede som vistas där. Området har spärrats av, vägbommar och övervakningskameror satts upp och mark har sålts, säger Ring, vars dotter i likhet med Erik Dannbäck var paret Nymans gudbarn.

I sina bokslut räknar de nymanska stiftelserna driften av Kofverhag gård som en del av sin allmännyttiga verksamhet. Gården ska bevaras som ett minnesmärke över makarna Nyman, skriver Wrede, som samtidigt slår fast att det inte kommer på fråga att hyra ut gården till utomstående.

– Jag blir så vansinnigt arg. För en som vuxit upp i trakten och känt Trygwe och Hjördis så bra har det varit förskräckligt att följa med hur deras arv vanskötts. En allmännyttig stiftelse har vissa mänskliga och moraliska förpliktelser, så är det bara, säger Kerstin Ring.

– Styrelsen måste bytas ut. De där karlarna måste fås bort därifrån. Varför gör ingen någonting? frågar hon.

"Styrelsen måste ut." Kerstin Ring, granne och närstående till det framlidna paret Nyman, har med ilska och vanmakt följt med hur den nymanska egendomen, som testamenterades till allmännyttiga ändamål, har slukats av stora omkostnader och ändlösa rättsprocesser. Bild: Richard Nordgren

Drar ut på tiden

Ring har under årens lopp lämnat flera klagomål till Patent- och registerstyrelsen (PRS), som redan en längre tid haft de nymanska stiftelserna under lupp. I höstas uppgav Terhi Maijala, lag- och tillsynschef på PRS, att ett övervakningsärende var på gång. Före årsskiftet skulle man avgöra om stiftelsernas verksamhet följt stiftelselagen.

När HBL ringer upp visar det sig att saken inte framskridit lika snabbt som PRS hoppades.

– Tyvärr är ärendet fortfarande inte avslutat och det går därför inte att kommentera saken. Men under vinterns eller vårens lopp ska vi få utredningen färdig, säger Maijala.

Är det någonting som är extra komplicerat?

– Nej, men det finns över 2 700 stiftelser i Finland och våra personalresurser räcker helt enkelt inte till för att hantera alla övervakningsärenden så snabbt som vi skulle vilja.

Stiftelselagen reglerar de åtgärder som kan vidtas om en utredning visar att stiftelselagen inte följts. Dit hör till exempel att förbjuda ett visst förfarande eller ålägga styrelsen att genomföra förändringar. Den yttersta åtgärden är att lägga ned hela stiftelsen. Men det har ännu aldrig hänt, uppger Maijala.

Rättelse 28.2 klockan 22.35: I den ursprungliga texten hade ett personbyte i stiftelsernas tremannastyrelse från och med hösten 2016 inte beaktats. Christian Klevdal har lämnat styrelserna och ersatts av Mathias Kumlin.

Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse grundades år 1987 av handelsmannen Trygwe Nyman och hans hustru Hjördis Nyman, med syftet att stödja svenskspråkig social och ideell verksamhet i Finland.

Sarfvik-Nymans stiftelse grundades 1973 av Trygwe Nymans kusin Anna Nyman på Sarfvik gård i Kyrkslätt, med samma ändamål som Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse.

De båda stiftelsernas styrelser består av samma personer: juristerna R. Kenneth Wrede och Heikki Leisvuori samt Mathias Kumlin.

Styrelsens jurister driver processer mot den tidigare förvaltaren Alf Tilgmanns arvingar för att få tillbaka pengar som förskingrades ur handelsmannen Trygwe Nymans dödsbo.

HBL har i 13 års tid gått genom boksluten för de nymanska stiftelserna. Orsaken är det anmärkningsvärda förhållandet mellan utdelning och omkostnader: stödet till allmännyttiga ändamål bleknar i jämförelse med summorna som omkostnaderna slukar.

För ungefär åtta år sedan reagerade skattemyndigheterna på obalansen mellan utdelning och omkostnader i de nymanska stiftelserna. Då snuvades stiftelserna på sin skattefria status och betraktas alltså inte längre som allmännyttiga. Men i praktiken hade beslutet ingen större betydelse för stiftelserna, eftersom det på grund av de höga omkostnaderna och juristarvodena knappt finns någon vinst att beskatta. Beslutet gav dessutom stiftelsernas jurister anledning att inleda processer mot skattemyndigheterna för att återfå sin skattefria ställning.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning