Narrativ är inte detsamma som verkligheten

Om Trump kunde begränsa den fria pressen i USA är det troligt att han gjorde det. I stället har han nu ändrat taktik.

I Nicolas von Kraemers insändare (HBL 31.8) om Trump och de amerikanska medierna ingår ett begrepp som jag uppfattar som nyckeln till att förstå hur skribenten tänker. Begreppet är "det officiella narrativet". I det narrativa skrivandet finns det två motpoler som har en konflikt. Berättelsen använder sig ofta av fakta i motsats till ren fiktion. Narrativet innehåller en berättelse, en miljö och ofta uttalade ställningstaganden.

I von Kraemers narrativ råder det en konflikt mellan Trump och de amerikanska medierna om "fake news". Demokratin skadas av både Trump och medierna för att de är lika goda kålsupare. Trump är ett hot mot demokratin och det är medierna också eftersom de rapporterar "fake news".

Min syn på verkligheten är en annan. Trump och medierna är inte jämförliga maktfaktorer. I en demokrati är den fria pressens uppgift att syna och kontrollera den politiska makten. Trumps strategi är att skylla alla sina tillkortakommanden, misslyckanden och lögner på medierna. I likhet med alla auktoritära och odemokratiska ledare räds Trump sanningen eftersom den skadar hans maktställning.

Om Trump kunde begränsa den fria pressen i USA är det troligt att han gjorde det. I stället har han nu ändrat taktik. Presskonferenserna i Vita huset med pressekreterare Sarah Huckabee Sanders har drastiskt skurits ned. Trump själv undviker alltmer att svara på journalisternas frågor i officiella sammanhang. I stället åker han runt på republikanernas valkampanjmöten vid vilka han oemotsagd gör sina utfall mot politiska motståndare och medier.

I de flesta europeiska länder har man public service-medier. Det betyder att det finns radio och tv som finansieras av medborgarna för att säkra mediernas redaktionella oberoende. Tidningarna i Finland som i många andra länder har ofta en ideologisk värdegrund och den är privatägd. Public service-medier har en hög trovärdighet och många medborgare får sin information via radio och tv. De sociala mediernas ökande inflytande på de traditionella mediernas bekostnad påverkar givetvis allmänhetens uppfattning om verkligheten. Något som har konsekvenser för våra demokratier. Främmande makter påverkar de sociala medierna. Presidentvalet i USA var påverkat av ryska trollfabriker och under den pågående valkampanjen i Sverige märks också av otillbörlig påverkan från aktörer som för fram "fake news".

von Kraemer beskyller mig för att okritiskt hylla några amerikanska journalister. Eftersom det inte finns public service-medier i USA är det ännu viktigare att det finns modiga, smarta och underhållande amerikanska journalister som kan sitt jobb och som följer etiska principer. Dessa journalister lever inte i något "officiellt narrativ". De lever i en tuff verklighet i vilken de till och med hotas till livet för att de söker sanningen och avslöjar att världens mäktigaste man är en oförbätterlig lögnare.

Barbro Sundback Mariehamn

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00