Nära och stabil dagvård

Bild: Cata Portin

Det är brist på dagvårdsplatser på svenska i Helsingfors, särskilt i vissa områden. Det kan leda till att svenskan väljs bort.

Det är tyvärr ingen nytt i situationen att barn som ska inleda sin dagvård hänvisas till daghem som ligger långt borta från såväl hemmet som föräldrarnas arbete. Det är ont om platser och dagvårdspusslet är svårt.

Det är en stressig situation för barn och deras föräldrar när den nya vardagen ska inledas då föräldrarna återgår till jobbet och barnen ska vänja sig vid vård utanför hemmet. Om daghemmet då ligger långt borta blir situationen ännu svårare.

En stor omställning sker i augusti då de äldsta barnen flyttar till förskolan och samtidigt bereder de plats för nya barn. Nu i maj får de familjer som har sökt en ny plats besked och redan nu finns det exempel på desperata familjer som anvisats en daghemsplats så långt borta att situationen verkar omöjlig.

Men den vikarierande chefen för småbarnspedagogiken på Helsingfors stad, Mia Ahlskog, vill lugna föräldrarna. Alla som erbjuds en plats ska bekräfta den och det leder till att situationen hela tiden lever.

Det finns ingen anledning att betvivla att staden och dess tjänstemän gör sitt bästa för att alla barn ska få en plats nära sitt hem eller föräldrarnas arbetsplats. Men föräldrars desperation är också förståelig.

Särskilt svårt har det varit i Tölö, på Drumsö och i Berghäll. I Tölö öppnar ett nytt daghem i samband med Minervaskolan i höst. Drumsö får ett nytt svensk daghem om ett eller högst två år. Men i Berghäll tycks ingen lösning vara i sikte inom en snar framtid.

Det allmänna rådet är att inte tacka nej till en plats, utan acceptera den och ansöka om förflyttning. Då kanske det ordnar sig med en plats närmare. Men om barnet redan har hunnit börja på en plats och sen måste byta är det verkligen ingen bra situation.

I huvudstadsregionen finns många tvåspråkiga familjer. Det är förståeligt om en familj väljer ett finskt daghem som är närmare hemmet än en svensk plats som är långt borta.

Också den aspekten borde beaktas när dagvården på svenska planeras. När barnet har rotat sig blir tröskeln högre att byta kamratkrets och det kan få följder också för valet av skola. I förlängningen handlar det om möjligheterna att leva på svenska i Helsingfors.

Bristen på dagvård rimmar också väldigt illa med regeringens önskemål om höjd sysselsättning och kortare tid med vård av små barn hemma. Dagvården är kommunal och regeringen styr inte direkt över den, men nog indirekt.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00