Nära och kära?

Skulle vi kunna hitta en regel för sund ömsesidig fysisk omsorg?

Hur mycket närhet får du varje dag? Hur mycket fysisk ömhet ger du? Förlåt att jag frågar så rakt på, utan ingress och kanske före lunch, men tycker inte du också att det blir mindre hud och fam...