När staten fastnar i skuldfällan

Jämfört med övriga Norden har Finland förutom en stor skuldbörda även avsevärt mindre privat kapital.

Grekland kom att bli symbolen för vad som händer när en stat förlorar kontrollen över sin ekonomi och blir beroende av hjälp från andra länder för att hindra en total kollaps i samhällsfunktione...