När staten blir för givmild

Kompetensfrågan är mest akut. När politiker och tjänstemän snabbt ska fördela miljarder, ställs de inför en uppgift som många saknar erfarenhet av.

Smaka en stund på beloppet: 2 200 miljarder euro. Det är en väldig massa pengar. Så hög blir summan då man adderar de långt över hundra nationella stödprogram som EU har godkänt för att lindra effekte...