När städerskan var anställd av fabriken

Bild: Wilfred Hildonen

Efter coronasvackan kan vi kan få en starkare stat och en återgång till stabilare storbolag.

Min gammelfarbror Clas var ett original. Han är död sedan många år tillbaka, men ur hans kvarlåtenskap spökade en mandolin och ett par kastanjetter länge i släktens olika garderober. Han målade, sjöng...