När norra Sverige var ockuperat

Under ledning av överste von Döbeln försökte svenskarna rädda förråden i Umeå undan de ryska trupperna 1809. Bild: Teckning av J. Hägg

K-G Bergströms bok är inte bara en skildring av nöd och död, utan också en beskrivning av hur ett land och ett samhälle kan behålla kontrollen även under mycket svåra yttre förhållanden.

Kriget 1808–09 när Sverige förlorade den östra rikshalvan Finland är förhållandevis välkänt hos oss, det ledde ju småningom till att Finland blev självständigt.Att Finland gick förlorat ingår väl i de...