När namn och språk inte sammanfaller

De stora namnförfinskningskampanjerna tilltalade inte arbetarklassen.

Om en person för femtio år sedan hette Gustaf Anderson var han högst sannolikt svenskspråkig. Hette personen Marjatta Virtanen var hon lika sannolikt finskspråkig. Även om det redan då fanns und...