När man talar om ungdomars illamående

"Det anses ofta lite fult att tala om lidande i samhälleliga termer (av skada/nytta), men det kan ibland vara det bästa sättet att försvara människors rätt till ett drägligt liv."

När coronabegränsningarna har pågått ett drygt år kan vi konstatera att många av de farhågor som ventilerades i början av krisen faktiskt har förverkligats mer eller mindre precis som man befarade.Död...