När livet vänder

Bild: Wilfred Hildonen

Nej, hon frågar inte efter oss. Om hon saknar oss är omöjligt att veta, för vi har inte träffats på åtta veckor.

Besöksförbudet på äldreboenden, liksom på sjukhus och vårdhem är förståeligt och nödvändigt, det är inte tu tal om den saken. Äldre, ofta med många underliggande sjukdomar, är definitivt en riskgrupp...