Författarskap i zonen ”där gränsen mellan enkelt liv med låg inkomst och ett liv som utslagen är hårfin”.

Att läsa Lennart Hagerfors nya roman är en trygg resa mot ett tryggt mål. Bild: Sofia Runarsdotter

Lennart Hagerfors skriver om 60-åriga frånskilda Sven i den zon ”där gränsen mellan enkelt liv med låg inkomst och ett liv som utslagen är hårfin”.

Den svenska veteranförfattaren Lennart Hagerfors började som poet, men det är ändå i romanerna om udda gestalter i den svenska vardagen som han småningom bäst kommit till sin rätt. I den lilla pärlan...