När kommer elbilarna?

Bild: Wilfred Hildonen

Det är klimatsmart att jag kör med den gamla Saaben ännu i minst tio år.

Kommunikationsministeriets färska rapport ritar upp ett scenario för hur Finlands trafik skall göras kolneutral till 2045. Möjliga åtgärder kunde vara att minska trafik med fordon som har stora utsläpp (erbjuda transportformer med mindre utsläpp, till exempel spårtrafik), ta i användning teknologi med mindre utsläpp (till exempel elbilar) samt att börja använda bränslen med mindre utsläpp (till exempel biogas eller biodiesel). En stark styrmekanism är uppenbarligen beskattningen.

Om man ur min privatekonomiska synpunkt försöker bestämma sig för vad man borde göra finns det massor av motsägelsefull information att tillgå. Teknologin på detta område utvecklas snabbt och statens beslut, främst om beskattning, är oförutsägbara.

Eftersom jag gärna skulle dra mitt strå till klimatstacken försöker jag motivera mig själv med ekonomiska argument. Det är för tillfället rätt svårt.

Den första frågan är elbilens räckvidd. Jag vill inte bli stående på landsvägen utan el. Kari Tallberg beskriver (HBL Debatt 24.1) problematiken med att ladda elbilen. Det påstås att Tesla 3 har en räckvidd på cirka 500 km, bra! Men Teslas pris ligger utanför min räckvidd, på ungefär 62 000 euro. Närmare min budget kunde en VW E-Golf vara, cirka 43 000 euro. Den motsvarande bensindrivna bilen kostar 31 000 euro. Frågan är då hur jag motiverar ekonomiskt en extra satsning på 12 000 euro?

En källa uppger att driftskostnaden för bensin är 11 cent/km och för el 2 cent/km. Med 15 000 km/år blir besparingen 1 350 euro/år. Med 3 procents kapitalränta tar det åtta år innan investeringen är betald. Men då kanske det redan är tid för att byta batteri. Vad kostar det? Kanske 6 000 euro. Så det kanske behövs fem år till innan investeringen lönar sig?

Allmänt hoppas man på att elbilarnas pris sjunker då allt flera länder börjar begränsa bensin- och dieselbilarnas försäljning. Sveriges nya regering lovar att detta sker 2030, Tyskland är mera återhållsamt och siktar på 2050. Vår nästa regering kommer antagligen att spika ett mål för Finland.

I Norge använder man redan mycket elbilar. En starkt bidragande orsak är den kraftiga skattesubventionen som erbjuds. Ingen bilskatt och ingen moms på nya elbilar. Det skulle göra susen även här i Finland. E-Golfens pris kunde sjunka med nästan 10 000 euro. Men om man snart säljer 100 000 elbilar per år försvinner nästan en miljard euro i skatteintäkter. Dessutom gnagas bränsleaccisen och momsens årliga intäkt på nära fyra miljarder euro i kanten. Vilken finsk finansminister klarar av det problemet?

Men man måste ju tänka grönt och rädda klimatet. Men vad händer om jag nu köper en ny elbil. Tillverkningen av en elbil och batteri kan förorsaka utsläpp på 20 ton koldioxid. Det större utsläppet jag förorsakar genom att köra med min tolv år gamla bil är cirka 130 g gånger 15 000 km. Det blir cirka 2 ton koldioxid per år. Den nya elbilen blir klimatsmart först efter tio år. Och då kan det vara dags att byta batteri, som åter förorsakar utsläpp på sex ton koldioxid! Det är alltså klimatsmart att jag kör med den gamla Saaben ännu i minst tio år. Sedan kan jag se om det är vettigt att köpa en elbil eller något annat fortskaffningsmedel.

Är det någon som kan hjälpa mig att reda ut dessa beräkningar så att elbilen blir lönsam och klimatsmart?

Peter Rehnström konfunderad bilköpare, Helsingfors

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46