Coronaeffekt på filmmarknaden – "America first" gäller inte längre

Hedda Stjernstedt och Rolf Lassgård i Min pappa Marianne. Bild:

Efter coronavåren har de amerikanska filmerna fått finna sig i att vänta på sin tur att gå upp på biograferna – till förmån för de europeiska filmerna.

"America first" är ett begrepp som på sistone fått en klart negativ klang. Så inte inom ramen för filmbranschen där det länge varit något av en naturlag att de stora drakarna programsätts med den amer...