När journalister ringer

Det känns som om journalister och forskare egentligen borde idka viss självrannsakan över sitt förhållande till varandra. Vi lever nämligen i en viktig symbios.

Mitt Twitterflöde kokar igen. Denna gång debatteras det animerat om forskarnas befarade ideologiska agendor.Temat är ingalunda nytt. Diskussionen om genusvetenskapens vara eller icke-vara dyker upp me...