När jag tänker på Elizabeth Anscombe

Elizabeth Anscombe, 1919–2001. Bild: Albarluque/Creative commons

Vi hör ständigt talas om krigsbrott men vi har inte längre någon klar föreställning om vad ett rättfärdigt krig skulle kunna vara.

"The women are up to something" – "Kvinnorna har nånting för sig" – hette det våren 1956 inom ledningen för University of Oxford. Ledningen hade gått in för att nominera USA:s före detta president Har...