När ingen lyssnar

Bild: Wilfred Hildonen

Det är en Kafkaaktig upplevelse att diskutera vården av en anhörig med ansvarspersoner för Vandas äldrevård.

Att äldrevården i Finland inte fungerar som den borde har stått klart länge. En äldre människa skickas hem från sjukhuset utan att hemvården tar över och hon hittas senare avliden. En annan blir ligga...