När glaset spricker: konstgjort liv mot mänskligheten

I Henna Johansdotters debutbok finns etisk problematik och frågeställningar som kanske alltför snart blir aktuella, och det lockar en att läsa vidare trots att berättelsen ställvis känns lite ojämn Bild: Niklas Sandstrom

Henna Johansdotter debuterar med en science fiction-dystopi som utforskar gränserna mellan människor och konstgjort liv. Det behövs inte mindre science fiction i Svenskfinland, det behövs mer, konstaterar recensenten.

En av mina första reaktioner när jag läser Henna Johansdotters debutroman Glasvaggan är att så här befriande känns det när den yngre generationen börjar skriva. Så här lätt är det att placera lika mån...