När får vi vaccinet?

Har Raseborgs ledning alls lärt sig att man inte får huka och tiga still. Det gäller bland annat att framhålla hur skev ålderspyramiden i vårt fall ser ut, med en överrepresentation av den äldre befolkningen.

Inför trettondagen hann flera kommuner meddela om hur man avser hantera vaccineringen mot corona. Det gjorde till exempel Raseborgs grannkommun Lojo. I Raseborg har det tills nu varit skäligen tyst. Ett besked utlovas till " slutet av veckan". Få se.

Av interna uppgifter inom massmedierna har det varit svårt att få svar på den enkla frågan: vem bär det yttersta ansvaret för att vaccineringen ordnas så snabbt och effektivt som möjligt? En annan fråga som inställer sig är hur kraftfullt Raseborg hos de överst beslutande hävdar sitt behov av vaccin i tillräckliga mängder. Man kan inte lita på att fördelningen av vaccindoser och andra omständigheter ordnar sig självmant. Vi har dåliga erfarenheter av hur till exempel HUS lyssnar till vår röst.

Har stadens ledning alls lärt sig att man inte får huka och tiga still. Det gäller bland annat att framhålla hur skev ålderspyramiden i vårt fall ser ut, med en överrepresentation av den äldre befolkningen.

Även om Raseborg ännu vore halvvägs i sina – sena – dispositioner borde befolkningen dagligen informeras. Det hänger ju ett damoklessvärd över oss alla. Det är inte rimligt att vi åttioplussare måste famla i blindo mellan olika spekulationer: när blir vi vaccinerade? Hur plockas vi ut för att stå i kö? Kan äkta par vaccineras samtidigt? När kan vi få vaccinet? Dagens tystnad har varit kuslig.

Ralf Friberg, 84 år, Ekenäs

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning