När en av fyra karaktärer saknas

Är inte tiden redan mogen för en riktig helhetsinspelning av Erkki Melartins symfonier, med verken inspelade i sin helhet, frågar sig Sakari Ylivuori.

Låt oss föreställa oss en roman med fyra huvudpersoner som råkar ut för äventyr. Allt verkar gå bra för vår lilla grupp, men plötsligt, när boken tar slut, är det bara tre personer som har kommit hem....